Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 r.

Zamówienia publiczne równe lub przekraczajace kwotę określona w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne w przedziale od 30 000 euro do kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3. MT.2370.06.2019 Wykonywanie uslugi sprzątania pomieszczeń

Termin składania ofert: 06.06.2019 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy
Informacja z otwarcia ofert

2. MT.2370.05.2019 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 26.04.2019 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dwa arkusze w dokumencie)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ - SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - WZÓR
Załącznik nr 7 do SIWZ - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


1. MT.2370.04.2019 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 15.04.2019 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Umowa
Załącznik nr 5 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 6 do SIWZ - SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - WZÓR
Załącznik nr 7 do SIWZ - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WZÓR
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania.