Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018

116. MT.2370.16.2018 Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Termin składania ofert: 04.12.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.12.2018 r.
Informacja o wyborze oferty z dnia 11.12.2018 r.115. MT.2370.15.2018 Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy

Termin składania ofert: 23.11.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 15.11.2018
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.11.2018
Unieważnienie z dnia 23.11.2018

114. MT.2370.14.2018 Dostawa ubrań strażackich specjalnych

Termin składania ofert: 22.11.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - JEDZ
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty


113. MT.2370.13.2018 Dostawa bielizny podbarierowej dla KM PSP m.st. Warszawy

Termin składania ofert: 22.10.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty112. MT.2370.12.2018 Dostawa radiotelefonów dla KM PSP m.st. Warszawy

Termin składania ofert: 09.10.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A
SIWZ - Załącznik Nr 3b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część B
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Odpowidzi na pytania do treści SIWZ z dnia 04.10.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia - obowiązujący na dzień 04.10.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


111. MT.2370.11.2018 Dostawa ubrań strażackich specjalnych

Termin składania ofert: 11.10.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - JEDZ
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 21.09.2018 r.
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 04.10.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia obowiązujący od dnia 04.10.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania


110. MT.2370.09.2018 Dostawa i montaż sprzętu łączności dla KM PSP m.st. Warszawy

Termin składania ofert: 14.09.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A
SIWZ - Załącznik Nr 3b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część B
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowidzi na pytania do treści SIWZ z dnia 05.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - obowiązujący na dzień 05.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A - obowiązujący na dzień 05.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 3c - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część C - obowiązujący na dzień 05.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia - obowiązujący na dzień 05.09.2018 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 06.09.2018 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 07.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A - obowiązujący na dzień 07.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia - obowiązujący na dzień 07.09.2018 r.
Odpowidzi na pytania do treści SIWZ z dnia 07.09.2018 r.
Odpowidzi na pytania do treści SIWZ z dnia 11.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A - obowiązujący na dzień 11.09.2018 r.
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia - obowiązujący na dzień 11.09.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

109. MT.2370.10.2018 Remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m. st. Warszawy, przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie - etap I - powtórka postępowania

Termin składania ofert: 07.09.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przedmiar robót
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 5
Przedmiar_dodatkowy_
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.08.2018 r.
Informacja o zmianie terminu realizacji zamówienia z dnia 31.08.2018 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - wzór umowy obowiązujący od dnia 31.08.2018 r.
Wyjaśnienia do siwz z dnia 05.09.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.09.2018 r.
Zawiadomienie o wyborze z dnia 12.09.2018 r.


108. MT.2370.08.2018 Remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m. st. Warszawy, przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie - etap I

Termin składania ofert: 30.07.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - przedmiar robót
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumentacja część 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.07.2018 r.
Wyjaśnienia do siwz z dnia 18.07.2018 r.
przedmiar_dodatkowy_18.07.2018 r.
Wyjaśnienia do siwz z dnia 23.07.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.07.2018 r.
Unieważnienie postepowania z dnia 23.08.2018 r.107. MT.2370.07.2018 Zakup samochodów specjalnych ciężkich i średnich

Termin składania ofert: 16.07.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
espd-request
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 4a - Projekt umowy - Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 6 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw
Wyjaśnienia o treści SIWZ z dnia 20.06.2018 r.
Wyjaśnienia o treści SIWZ z dnia 28.06.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia o treści SIWZ z dnia 05.07.2018 r.
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ obowiązujące na dzień 05.07.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty


106. MT.2370.06.2018 Dostawa ubrań strażackich specjalnych

Termin składania ofert: 21.05.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonanych dostaw
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 30.04.2018 r.
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 16.05.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty

105. MT.2370.05.2018 Zakup samochodów specjalnych ciężkich i średnich

Termin składania ofert: 11.05.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 4a - Projekt umowy - Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 6 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw
Wyjaśnienia o treści SIWZ z dnia 24.04.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

104. MT.2370.04.2018 Sprzedaż energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków.

Termin składania ofert: 14.03.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 3 - Wykaz punktów poboru - załącznik nr 1 do umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 5 - Pełnomocnictwo - załącznik nr 2 do umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia do treści SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 08.03.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.03.2018 r.
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

103. MT.2370.03.2018 Zakup samochodów specjalnych

Termin składania ofert: 20.04.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załącznik Nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
SIWZ - Załącznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 4 - Projekt umowy - Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 4a - Projekt umowy - Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
SIWZ - Załącznik Nr 6 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
SIWZ - Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 04.04.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 10.04.2018 r.
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


102. MT.2370.02.2018 Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 01.03.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 23.02.2018 r.
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

101. MT.2370.01.2018 Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 05.02.2018 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nieaktualne
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach z dnia 29.01.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

100. MT.2370.07.2017 Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ulicy Marcinkowskiego 2

Termin składania ofert: 30.10.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 6 - przedmiar robót
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 7 - dokumentacja
Modyfikacja treści Sepcyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 12.10.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


99. MT.2370.06.2017 Dostawa: trzech lekkich samochodów specjalnych kwatermistrzowskich (SLKw), trzech lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczo-ratowniczych (SLRR)

Termin składania ofert: 14.11.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 3a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 4 - Projekt umowy - Zadanie Nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 4a - Projekt umowy - Zadanie Nr 2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 5 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 6 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia- Zadanie Nr 2
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 27.10.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.10.2017
Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 07.11.2017
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


98. MT.2370.05.2017 Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ulicy Marcinkowskiego 2

Termin składania ofert: 29.09.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 6 - przedmiar robót
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 7 - dokumentacja cz. 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 7 - dokumentacja cz. 2
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


97. MT.2370.04.2017 Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ulicy Marcinkowskiego 2

Termin składania ofert: 13.09.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 6 - przedmiar robót - nieaktualny
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 7 - dokumentacja cz. 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 7 - dokumentacja cz. 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.09.2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik 6 - przedmiar robót - aktualny na dzień 08-09-2017 r.
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


96. MT.2370.03.2017 Świadczenie usługi symetrycznego dostępu do Internetu dla obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 02.06.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 maja 2017r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 24 maja 2017 r.
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


95. MT.2370.02.2017 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 21.04.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 5 - Umowa - projekt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienia 1 do treści SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 1 - Formularz ofertowy artualny na dzień 11.04.2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia artualny na dzień 11.04.2017 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 2 do treści SIWZ
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania po ponownym rozpatrzeniu ofert

94. MT.2370.01.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w Warszawie”

Termin składania ofert: 02.02.2017 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 5 - Umowa - projekt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 6 - Inwentaryzacja architektoniczno budowlana
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 7 - Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 8 - Program funkcjonalno użytkowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 9 - Wytyczne projektowe
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 10 - Wytyczne konserwatorskie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 11 - Mapa do celów projektowych
Odpowiedź na zapetanie zo treści SIWZ z dnia 26.01.2017 r.
Odpowiedź na zapetanie zo treści SIWZ z dnia 30.01.2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (modyfikacja z dnia 30.01.2017 r.)
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


93. MT.2370.47.2016 Sprzedaż energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków

Termin składania ofert: 23.11.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 - Wykaz PPE- załącznik nr 1 do umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo - załącznik nr 2 do umowy
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


92. MT.2370.46.2016 Zakup samochodów pożarniczych ( 2 szt. lekkich samochodów kwatermistrzowskich)

Termin składania ofert: 04.11.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Projekt umowy
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

91. MT.2370.50.2016 Dostawa sprzętu komputerowego II

Termin składania ofert: 27.10.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 5 - Formularz cenowy
Odpowiedz na zapytanie nr 1 do tresci SIWZ
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


90. MT.2370.49.2016 Dostawa sprzętu komputerowego I

Termin składania ofert: 17.10.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 5 - Formularz cenowy
Odpowiedz na zapytanie nr 1 do tresci SIWZ
Odpowiedz na zapytanie nr 2 do tresci SIWZ
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


89. MT.2370.45.2016 Dostawa mebli biurowych, socjalnych, dodatkowych do rewitalizowanego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2

Termin składania ofert: 30.09.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 5 - Formularz cenowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 6 - Rysunki mebli
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Protokół z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


88. MT.2370.44.2016 Dostawa mebli przeszklonych do rewitalizowanego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2.

Termin składania ofert: 14.09.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 4 - Projekt umowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 5 - Formularz cenowy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 6 - Rysunki mebli
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 7 - Rozmieszczenie mebli
Protokół z otwarcia ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

87. MT.2370.43.2016 Przebudowa budynku strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gasniczej nr 4 przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie w zakresie instalacji sanitarnych

Termin składania ofert: 16.08.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 9 - Przedmiar robót
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 10 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Modyfikacja SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


86. MT.2370.42.2016 Sprzęt ratownictwa medycznego
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 30.06.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 29.06.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 01.07.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 07.07.2016 r.


85. MT.2370.41.2016 Balony wypornosciowe zamknięte - 5 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 29.06.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 28.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie z dnia 01.07.2016 r.


84. MT.2370.40.2016 Sprzęt ratownictwa medycznego
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 28.06.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie i załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 24.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.06.2016 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.07.2016 r.


83. MT.2370.39.2016 Sprzęt ratownictwa medycznego
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 22.06.2016 godzina 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 16.06.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 16.06.2016 r. - nieaktualny
Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 20.06.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 21.06.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 21.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 23.06.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.07.2016 r.


82. MT.2370.38.2016 GPS z możliwościa robienia zdjęć geotagowanych i wgrywania map rastrowych - 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 03.06.2016 godzina 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 01.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 07.06.2016 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 15.06.2016 r.


81. MT.2370.37.2016 Radiotelefony systemu TETRA
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 03.06.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 24.05.2016 r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 31.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego z dnia 01.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - CZĘSĆ A z dnia 16.06.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - CZĘSĆ B z dnia 23.06.2016 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.07.2016 r.


80. MT.2370.33.2016 GPS z możliwościa robienia zdjęć geotagowanych i wgrywania map rastrowych - 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 31.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 23.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 23.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie z dnia 01.06.2016 r.


79. MT.2370.36.2016 Sprzęt ratownictwa wysokosciowego
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 30.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 03.06.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.06.2016 r.


78. MT.2370.35.2016 Namiot pneumatyczny
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 30.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2016 r.
Informacja o zmianie zapisów tresci zapytania ofertowego z dnia 23.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 02.06.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 21.06.2016 r.


77. MT.2370.34.2016 Serwer baz danych SWD
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 30.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 06.06.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.06.2016 r.


76. MT.2370.33.2016 Defibrylator
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja wizyty Jego Swiatobliwosci Papieża Franciszka w Rzeczpospolitej Polskiej oraz swiatowych Dni Młodzieży - Kraków 2016 (Dz.U. z 24 marca 2016 r. poz. 393)

Termin składania ofert: 31.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 25.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego wersja aktualna na dzień 25.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 30.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 02.06.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.06.2016 r.


75. MT.2370.32.2016 Balony wypornosciowe zamknięte - 5 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 23.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 19.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 07.06.2016 r.
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 28.06.2016 r.


74. MT.2370.31.2016 GPS z możliwościa robienia zdjęć geotagowanych i wgrywania map rastrowych - 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 18.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 16.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie z dnia 23.05.2016 r.


73. MT.2370.30.2016 Kombinezon wysokosciowy - 7 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 16.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 11.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 20.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.05.2016 r.


72. MT.2370.29.2016 Butle do aparatów - SPgaz - 30 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 12.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2016 r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 06.05.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 10.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 23.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.05.2016 r.


71. MT.2370.28.2016 Filtropochłaniacze- 150 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 04.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 09.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.05.2016 r.


70. MT.2370.27.2016 GPS z możliwościa robienia zdjęć geotagowanych i wgrywania map rastrowych - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 02.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 16.05.2016 r.


69. MT.2370.26.2016 Wykrywacz telefonów GSM - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 02.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrztygnięciu postępowania z dnia 24.05.2016 r.
Powiadomienie o udzielenieu zamówienia z dnia 06.06.2016 r.


68. MT.2370.25.2016 Zestaw do stabilizacji mechanicznej pojazdów - 1 kpl.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 02.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 16.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.05.2016 r.


67. MT.2370.24.2016 Doposażenie biblioteki substancji do MOBILE IR - Spektometr FT-IR - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 11.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016 r.
Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego z dnia 02.05.2016 r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert z dnia 06.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 13.05.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.06.2016 r.


66. MT.2370.23.2016 Lekkie ubranie chemiczne kat. III typ. 3B,4,5,6 - 200 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 29.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 26.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 26.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 09.05.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.06.2016 r.


65. MT.2370.22.2016 Dron z kamera i podgladem na żywo - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 04.05.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 21.04.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 26.04.2016 r.
Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 29.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 16.05.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 01.06.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.06.2016 r.


64. MT.2370.21.2016 Latarka katowa LED z ładowarkami 12V i 230V - 40 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 26.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 21.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.05.2016 r.


63. MT.2370.20.2016 Balony wypornosciowe zamknięte - 5 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 26.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 21.04.2016 r.
Powiadomienie o roztrzygnięciu postępowania - unieważnienie z dnia 19.05.2016 r.


62. MT.2370.18.2016 Radiotelefon przenosny cyfrowo-analogowy do pracy w sieci radiowej PSP + dodatkowa bateria - 30 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 25.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.05.2016 r.


61. MT.2370.17.2016 Sonar dookólny - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 25.04.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 04.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.05.2016 r.


60. MT.2370.16.2016 Sonar holowany - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 25.04.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 20.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.05.2016 r.


59. MT.2370.19.2016 Skokochron duży typ I - 5 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 25.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2016 r.
Wyjasnienia do tresci zapytania ofertowego z dnia 22.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


58. MT.2370.15.2016 Działka wodno-pianowe przenosne - 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 22.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 19.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 04.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


57. MT.2370.14.2016 Suszarka ubrań CUG - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 19.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 13.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.05.2016 r.


56. MT.2370.13.2016 Urzadzenie do identyfikacji lotnych zwiazków organicznych - doposażenie SRRChem - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 19.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 13.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 29.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


55. MT.2370.12.2016 Maski podcisnieniowe do filtropochłaniaczy z łacznoscia - 12 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 18.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 13.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


54. MT.2370.11.2016 Kamera termowizyjna wersja podstawowa z przeznaczeniem dla rot gasniczych - 9 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 18.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 13.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 13.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 26.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.05.2016 r.


53. MT.2370.02.2016 Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: 25.05.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjasnienia 1 do tresci SIWZ
Załacznik Nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (modyfikacja z dnia 09.05.2016 r.)
Wyjasnienia 2 do tresci SIWZ
Wyjasnienia 3 do tresci SIWZ
Załacznik Nr do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (modyfikacja z dnia 20.05.2016 r.)
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

52. MT.2370.10.2016 Motopompa pożarnicza M 16/8 - 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 15.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


51. MT.2370.09.2016 Suszarka do suchych skafandrów - 1 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 15.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.04.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.06.2016 r.


50. MT.2370.08.2016 Skafander nurkowy typ suchy (odporny na srodowisko agresywne chemicznie i biologicznie) do pracy w wodach zanieczyszczonych i skażonych - 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 15.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 08.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 08.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 28.04.2016 r.
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 01.06.2016 r.


49. MT.2370.07.2016 Kamizelka ratowniczo-wypornosciowa odporna na srodowisko agresywne – 2 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 14.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 07.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 07.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 27.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


48. MT.2370.06.2016 Kombinezon suchy wysokościowy - 8 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 12.04.2016 godzina 15:30.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 06.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 02.05.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


47. MT.2370.05.2016 Aparaty powietrzne dwubutlowe - 30 szt.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 15.04.2016 godzina 15:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 06.04.2016 r.
Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 26.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


46. MT.2370.04.2016 Podręczny analizator mieszanin oparty na technologii analizy FT-IR.
Zamówienie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 marca 2016 r. o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z organizacja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku (Dz.U. z 22 marca 2016 r. poz. 379)

Termin składania ofert: 12.04.2016 godzina 15:30.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2016 r.
Załaczniki do zapytania ofertowego z dnia 04.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 20.04.2016 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia z dnia 09.05.2016 r.


45. MT.2370.03.2016 Zakup sonarów z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: 12.04.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 31.03.2016 r.
Załacznik nr 3 do SIWZ - modyfikacja z dnia 31.03.2016 r. - nieaktualny
Załacznik nr 3 A do SIWZ - modyfikacja z dnia 31.03.2016 r. - nieaktualny
Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 04.04.2016 r.
Informacja o modyfikacji treści SIWZ z dnia 07.04.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załacznik nr 3 do SIWZ - modyfikacja z dnia 07.04.2016 r.
Załacznik nr 3 A do SIWZ - modyfikacja z dnia 07.04.2016 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie z dnia 19.04.2016 r.


44. MT.2370.01.2016 Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

43. MT.2370.10.2015 Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: 11.02.2016 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Formularz ofertowy
SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
SIWZ - Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
SIWZ - Zestawienie punktów poboru ciepła należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
SIWZ - Wzór umowy
SIWZ - Z O B O W I Ą Z A N I E innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

42. MT.2370.08.2015 Dostawa komputerów oraz peryferiów komputerowych (drukarki, monitory, urzadzenia peryferyjne)

Termin składania ofert: 20.11.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

41. MT.2370.07.2015 Dostawa komputerów oraz peryferiów komputerowych (drukarki, monitory, urzadzenia peryferyjne)

Termin składania ofert: 12.11.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


40. MT.2370.05.2015 Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: 12.11.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Formularz ofertowy
SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
SIWZ - Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
SIWZ - Zestawienie punktów poboru ciepła należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
SIWZ - Wzór umowy - nieaktualny
SIWZ - Z O B O W I Ą Z A N I E innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
SIWZ - Wzór umowy (modyfikacja z dnia 5.11.2015 r.)
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

39. MT.2370.06.2015 Zakup usług w zakresie przegladów, konserwacji, napraw, wymiany podzespołów i kalibracji specjalistycznych drabin mechanicznych zamontowanych na pojazdach.

Termin składania ofert: 24.09.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 17,18 września 2015 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 21 września 2015 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

38. MT.2370.04.2015 Zakup kontenera inżynieryjno-technicznego z wyposażeniem logistycznym

Termin składania ofert: 11.09.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
SIWZ - Załacznik Nr 2 - OSWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 2A - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
SIWZ - Załacznik Nr 2B - ZOBOWIAZANIE innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
SIWZ - Załacznik Nr 2C - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - nieaktualny
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Umowa dostawy (wzór)
SIWZ - Załacznik Nr 5 - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Kalkulacja cenowa
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Projekt węzła sanitarnego
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 2 września 2015 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

37. MT.2370.02.2015 Zakup kontenera ze sprzętem dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej WARSZAWA 9 wchodzacej w skład Polskiej Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej

Termin składania ofert: 28.07.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (UWAGA: Załaczniki od 1 do 5 nieaktualne - należy użyć załaczników z dnia 23 czerwca 2015 r.)
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Kalkulacja cenowa (UWAGA: Załacznik nieaktualny) - należy użyć załacznika z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Projekt węzła sanitarnego(UWAGA: Załacznik nieaktualny) - należy użyć załacznika z dnia 23 czerwca 2015 r.
Modyfikacja tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie tresci ogłoszenia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 2 - OSWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 2A - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 2B - ZOBOWIAZANIE innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 2C - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOSCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r. (UWAGA: Załacznik nieaktualny) - należy użyć załacznika z dnia 24 lipca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Umowa dostawy (wzór) - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 5 - Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Kalkulacja cenowa - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r. (UWAGA: Załacznik nieaktualny) - należy użyć załacznika z dnia 17 lipca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Projekt węzła sanitarnego - załacznik uwzględniający zmiany z dnia 23 czerwca 2015 r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie tresci ogłoszenia 2
Odpowiedzi nr 1 na zapytania do treści SIWZ z dnia 17 lipca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Kalkulacja cenowa - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 17 lipca 2015 r.
Odpowiedzi nr 2 na zapytania do treści SIWZ z dnia 24 lipca 2015 r.
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załacznik uwzględniajacy zmiany z dnia 24 lipca 2015 r.

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

36. MT.2370.03.2015 Wykonanie termomodernizacji budynku Osrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 8 w Warszawie

Termin składania ofert: 19.06.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa termomodernizacji (.rar)
SIWZ - Załacznik Nr 9 - Przedmiar robót
SIWZ - Załacznik Nr 10 - Szczegółowe specyfikacje techniczne
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

35. MT.2370.01.2015 Swiadczenie usług medycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 20.04.2015 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
SIWZ - Załacznik Nr 2 - Oswiadczenie z art. 24 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Oswiadczenie z art. 22 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Opis przymiotu zamówieniav
SIWZ - Załacznik Nr 5 - Umowa - wzór
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Zobowiazanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Wykaz usług realizowanych lub zrealizowanych przez wykonawcę
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.04.2015 r.
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania nr 1 do tresci SIWZ
Odpowiedzi na zapytania nr 2 do tresci SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.04.2015 r.
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

34. MT.2370.11.2014 Dostarczanie paliwa gazowego dla obiektów należacych do Państwowej Straży Pożarnej na terenie Województwa Mazowieckiego

Termin składania ofert: 19.11.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
SIWZ - Załacznik Nr 2 - Oswiadczenie z art. 24 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 2a - Oswiadczenie z art. 24 PZP - dla osób fizycznych
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Oswiadczenie z art. 22 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Zestawienie punktów poboru gazu należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
SIWZ - Załacznik Nr 5a - Projekt umowy KM PSP m.st. Warszawy
SIWZ - Załacznik Nr 5b - Projekt umowy KW PSP Województwa Mazowieckiego
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Pełnomocnictwo dla wykonawcy – załacznik nr 2 do umowy
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Zobowiazanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
Odpowiedz na zapytania do treści SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

33. MT.2370.10.2014 DOSTAWA UMUNDUROWANIA PSP na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: 31.10.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedz na zapytanie do tresci SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla Częsci F w zwiazku z rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy

32. MT.2370.09.2014 DOSTAWA UBRAŃ STRAŻACKICH dla Kadry Dowódczo Sztabowej, koszarowych, specjalnych, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: 31.10.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla Częsci B i C w zwiazku z rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy
Ponowne rozstrzygnięcie postępowania dla Częsci E w zwiazku z rezygnacji wykonawcy z podpisania umowy

31. MT.2370.08.2014 Sprzedaż energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków

Termin składania ofert: 03.12.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
SIWZ - Załacznik Nr 2 - Oswiadczenie z art. 24 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 2a - Oswiadczenie z art. 24 PZP - dla osób fizycznych
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Oswiadczenie z art. 22 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Zestawienie PPE należacych do Komendy Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej m.st. Warszawy
SIWZ - Załacznik Nr 5 - Projekt umowy
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Pełnomocnictwo dla wykonawcy – załacznik nr 2 do umowy
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Odpowiedzi nr 2 na zapytania do treści SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


30. MT.2370.07.2014 Dostarczanie paliwa gazowego dla obiektów należacych do Państwowej Straży Pożarnej na terenie Województwa Mazowieckiego

Termin składania ofert: 30.09.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy - nieaktualny
SIWZ - Załacznik Nr 2 - Oswiadczenie z art. 24 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 2a - Oswiadczenie z art. 24 PZP - dla osób fizycznych
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Oswiadczenie z art. 22 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Zestawienie punktów poboru gazu należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
SIWZ - Załacznik Nr 5a - Projekt umowy KM PSP m.st. Warszawy - nieaktualny
SIWZ - Załacznik Nr 5b - Projekt umowy KW PSP Województwa Mazowieckiego - nieaktualny
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Pełnomocnictwo dla wykonawcy – załacznik nr 2 do umowy
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Zobowiazanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ - 25.09.2014 r.
Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ - 29.09.2014 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy - nowy
SIWZ - Załacznik Nr 5a - Projekt umowy KM PSP m.st. Warszawy - nowy
SIWZ - Załacznik Nr 5b - Projekt umowy KW PSP Województwa Mazowieckiego - nowy
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie

29. MT.2370.06.2014 Zakup samochodu pożarniczego specjalnego (drabiny mechanicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy

Termin składania ofert: 14.10.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ - Załacznik Nr 1 - Formularz Ofertowy
SIWZ - Załacznik Nr 2 - Szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia – wymagania minimalne
SIWZ - Załacznik Nr 3 - Oswiadczenie z art. 24 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 4 - Oswiadczenie z art. 22 PZP
SIWZ - Załacznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych dostaw
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Projekt umowy
Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


28. MT.2370.05.2014 Zakup kontenera i wyposażenia logistycznego USAR POLAND

Termin składania ofert: 10.10.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami 1-5
SIWZ - Załacznik Nr 6 - Rozmieszczenie sprzętu w kontenerze
SIWZ - Załacznik Nr 7 - Kalkulacja cenowa zadania nr 1
SIWZ - Załacznik Nr 8 - Kalkulacja cenowa zadania nr 2
Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ
Informajca o modyfikacji tresci SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


27. MT.2370.04.2014 Dostarczanie energii cieplnej dla obiektów należacych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: 15.07.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz Ofertowy
Oświadczenie z art. 24 PZP
Oświadczenie z art. 22 PZP
Zestawienie punktów poboru ciepła
Projekt umowy
Zobowiazanie innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy
Informacja o zmianie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Odpowiedzi 2 na zapytania do treści SIWZ
Projekt umowy - nowy
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

26. MT.2370.03.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, w którym znajduja się siedziby: Osrodka Szkolenia oraz Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 8 w Warszawie.

Termin składania ofert: 07.04.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz Ofertowy
Oświadczenie z art. 22 PZP
Oświadczenie z art. 24 PZP
Wykaz wykonanych dostaw
Wzór umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykaz osób, które będa uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie, że osoby, które będa uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadaja wymagane uprawnienia
Audyt energetyczny A
Audyt energetyczny B
Audyt energetyczny C
Program Priorytetowy
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

25. MT.2370.02.2014 Swiadczenie usługi symetrycznego dostępu do Internetu dla obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: 13.03.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)
Informacja o zmianie terminu składania ofert (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Odpowidzi na zapytania do treści SIWZ (.pdf)
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załacznik nr 3 - poprawiony (.doc)
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (.pdf)

24. MT.2370.01.2014 II etap rewitalizacji zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie.

Termin składania ofert: 28.03.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.doc)
Załacznik nr 11 do SIWZ
Załacznik nr 12 do SIWZ
Załacznik nr 13a do SIWZ
Załacznik nr 13b do SIWZ
Załacznik nr 13c do SIWZ
Informacja o zmianie tresci SIWZ
Instalacje elektryczne i multimedialne - nowe (zmienia plik PR - Instalacje elektryczne i multimedialne z załacznika 11 (elektryczne) (.pdf)
Informacja o zmianie treminu składania ofert (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Informacja o zmianie treminu składania ofert na dzień 14.03.2014 r. (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (.pdf)
Załacznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - z uwzględnieniem zmian na dzień 12 marca 2014 r. (.doc)
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania (.pdf)

23. MT 2370/23/13 Swiadczenie kompleksowej obsługi prawnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: 07.01.2014 godzina 10:00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedz na zapytanie do tresci SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

22. MT 2370/22/13 Sprzedaż energii elektrycznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy na potrzeby zasilania lokali i budynków.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ: FORMULARZ OFERTY
Załacznik nr 2 do SIWZ: Oswiadczenie
Załacznik nr 2a do SIWZ:Oswiadczenie DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Załacznik nr 3 do SIWZ: Oswiadczenie
Załacznik nr 4 do SIWZ: Zestawienie PPE należacych do Komendy Miejskiej Państwowe Straży Pożarnej m.st. Warszawy
Załacznik nr 5 do SIWZ: Wzory umów na sprzedaż energii elektrycznej
Załacznik nr 6 do SIWZ: Pełnomocnictwo dla wykonawcy – załacznik nr 2 do umowy.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Powiadomienie o zmianie tresci SIWZ
Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

21. MT 2370/21/13 Zakup 130 kpl. zestawów naprawczych do maski aparatu PSS 100.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


20. MT 2370/20/13 DOSTAWA BUTÓW STRAŻACKICH - specjalnych gumowych, na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania


19. MT 2370/19/13 Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konserwacji ) 134 kpl. aparatów powietrznych nadciśnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


18. MT 2370/18/13 Zakup 100 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


17. MT 2370/17/13 Zakup 150 kpl. zestawów naprawczych do aparatów ochrony dróg oddechowych typ X-Pro (reduktor, automat płucny, maska) oraz zakup 130 kpl. zestawów naprawczych do maski aparatu PSS 100.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


16. MT 2370/16/13 Zakup 5 szt. lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


15. MT 2370/15/13 Dostawa ubrań koszarowych i ubrań KDS dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


14. MT 2370/14/13 Dostawa butów strażackich specjalnych skórzanych, specjalnych gumowych, koszarowych, dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


13. MT 2370/13/13 Dostawa ubrań strażackich specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


12. MT 2370/12/13 Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konserwacji ) 134 kpl. aparatów powietrznych nadciśnieniowych PSS 100 i PA 90 produkcji DRAGER eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


11. MT 2370/11/13 Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedz na zapytanie do treści SIWZ
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania


10. MT 2370/10/13 Przeprowadzenie remontu głównego (naprawy i konserwacji) 29 szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych BD 96 produkcji MSA-AUER eksploatowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


9. MT 2370/09/13 Zakup i okresowe dostawy paliw płynnych do jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Powiadomienie o zmianie treści SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ - zmieniony
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


8. MT 2370/08/13 II etap rewitalizacji zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary Robót - załacznik Nr 11 do siwz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- załacznik Nr 12 do siwz
Dokumentacja projektowa - załacznik Nr 13 do siwz
Odpowiedź na zapytania wykonawców
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie


7. MT 2370/07/13 II etap rewitalizacji zabytkowego budynku KM PSP m. st. Warszawy przy ul. Marcinkowskiego 2 w Warszawie.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiary Robót - załacznik Nr 11 do siwz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- załacznik Nr 12 do siwz
Dokumentacja projektowa - załacznik Nr 13 do siwz
Powiadomienie o uniewaznieniu postepowania


6. MT 2370/06/13 Swiadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn: Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Marcinkowskiego 2- II etap.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik do SIWZ nr 9 Dokumentacja projektowa
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


5. MT 2370/05/13 Zakup środków czystości na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

4. MT 2370/04/13 Zapewnienie usług medycznych w zakresie: wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacji lekarskich na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowidź na zapytania 1
Odpowidź na zapytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


3. MT 2370/03/13 Zapewnienie usług medycznych w zakresie wykonywania szczepień ochronnych.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Powiadomienie o rozstrzygnieciu postepowania


2. MT 2370/02/13 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów kopiarek oraz materiałów pismienniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załacznik do SIWZ nr 1a (dokument zawiera dwie zakładki)
Odpowiedz na zapytanie wykonawcy
Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


1. MT 2370/01/13 Zakup środków czystości na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy.

Termin składania ofert: upłynał.

Dokumenty do pobrania:

Powiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - unieważnienie